Získej členství

Věnujte atraktivní dárek: členství v golfovém klubu

Výhodné nábídky členství pro Vás:

Každý, kdo se rozhodne hrát golf, má v České republice na výběr několik variant. Při výběru té nejvhodnější by měl uvážit různorodost podmínek, která je zde nabídnuta v široké paletě. V každém případě je ale dobré být registrovaným golfistou.

Registrace je u nás jediná možná, a to v České golfové federaci. Tato organizace, nebo chcete-li svaz, zastřešuje veškeré golfové dění v Česku. Sídlo vedení je v pražském Erpetu, či-li golfové "indoor" hale na Smíchově. Vedení ČGF zajišťuje kontakt českého golfu se světem, hlavně pak s European Golf Association (EGA), Royal & Ancient Golf Club of St. Andrews (RANDA) a United States Golf Association (USGA), což jsou nejvyšší evropské a světové golfové organizace. Navíc provádí administrativní práce spojené s jednotlivými českými golfovými kluby. Tato činnost zahrnuje hlavně registraci všech zájemců o golf, ať už hráčů nebo nových adeptů. Pro komunikaci slouží webová stránka www.cgf.cz, na které může každý najít všechny podstatné a potřebné informace.

Varianta první - členství v golfovém klubu
Z hlediska zájemce o golf by měla být prvotním aspektem vzdálenost mezi bydlištěm nebo místem, kde se nejvíce zdržuje, a golfovým hřištěm. Je to důležité vzhledem k tomu, že nemá cenu zbytečné trávit mnoho hodin cestou do golfového stánku. Lepší je trávit tyto hodiny přímo na golfovém hřišti. Samozřejmě u někoho hraje důležitou úlohu otázka prestiže. Protože jsou jako ve všech oblastech značky velice známé a působivé, a značky méně frekventované. Ale i tak nakonec z časových důvodů dojde k tomu, že dotyčný zajede častěji i na méně známé hřiště.

Takže první výsledek by měl být v rozmezí do půl až hodiny cesty.

Dalším bodem úvahy by měla být otázka finanční. Jsou opět kluby prestižní a řekněme normální nebo obyčejné. Dle toho jsou také různě vysoké vstupní poplatky do golfového klubu. S nimi samozřejmě souvisí i následné roční poplatky, které každý člen klubu platí na počátku sezóny. Je to jakési předplatné pro hru na hřišti během roku. Říká se tomu roční "green fee".

Druhým výsledkem úvah by mělo být, kolik je adept ochoten zaplatit za vstup do golfového klubu a kolik ho bude stát roční poplatek.

Pro získání informací je dobré zapátrat také mezi svými přáteli, zda někdo z nich nehraje golf, kde ho hraje a ve kterém klubu je členem. Pochopitelně se tím nabízí možnost s dotyčnými v budoucnu hrát a sdílet zdary a nezdary, které golf každému přináší. Navíc se tito lidé již lépe orientují v celé problematice a dokáží určitě dobře poradit. Ale není to nezbytně nutné, jestliže se pro vstup do golfu rozhodnete s několika známými najednou. Pak se lépe snášejí všechna "příkoří", která golf přináší. Protože všude na golfových hřištích vám poradí a po čase se ve zvoleném klubu budete cítit obvykle jako doma.

Tento bod dává možnost snazšího začlenění se do rodiny golfistů.

Čtvrtým bodem, který souvisí s financemi, je otázka - kolik jsem ochoten zaplatit za výbavu a výcvik. Zpočátku sice žádnou vlastní výbavu, nota bene nejnovější modely holí, nepotřebujete. Adept by se měl zdržet jakýchkoliv furiantských rozhodnutí a rozhodovat se v delším časovém úseku, až vlastně začne chápat, co potřebuje nezbytně a bez čeho se klidně obejde. Sportovní oblečení má snad každý, takže zde není problém, mimo předepsaný typ oblečení. Vše ostatní může počkat. Jediné, co potřebujete získat co nejdříve je certifikát o "Golfové způsobilosti". Záleží na vašich schopnostech a odvaze podstoupit prozkoušení z Pravidel golfu a obstát herně na hřišti. Ale není to žádná tragédie, dá se to celkem snadno zvládnout.

Finanční rozvaha by měla být kalkulována s chladnou hlavou.

Za páté v úvahách by měla hrát roli velikost hřiště a jeho vybavení. Zde se nabízí možnost buď osmnácti či více jamkového hřiště nebo menšího hřiště pouze s devíti jamkami. I toto hraje roli v cenové náročnosti vstupu do klubu a následných ročních poplatků. Pochopitelně, protože se golf hraje na osmnáct jamek, je lepší být členem klubu, který sídlí na takto velkém hřišti. Ale není to zase tak důležité, protože z počátku, kdy začátečník nemá povoleno vstoupit na golfový kurz, je to v podstatě jedno. U vybavení je třeba přihlédnout k tomu, jaké služby na hřišti jsou poskytovány. Zda je u hřiště hlavně "driving range", případně klubovna se zázemím. Cvičná louka slouží k tréninku a klubovna poskytne občerstvení a další služby. A zde je třeba se informovat i o tom, zda na hřišti je někdo, kdo je schopen učit golf.

Výsledkem této úvahy je - co je mi poskytnuto za peníze a jaké mám další možnosti

Šestým bodem rozhodování by měla být i otázka, zda se golfu budu věnovat sám nebo mám rodinu. Co s ní? Bude hrát také? Zdá se to možná nepodstatné, ale v budoucnu by se adeptova zábava mohla stát trnem v oku zbytku rodiny a vyvolávat zbyteční střety. Tím se samozřejmě vrátí úvahy na počátek, kdy se řeší finance.

Výsledek - budu hrát sám nebo se mnou celá rodina?

Posledním důležitým bodem by mělo být zvážení několika možností, vyhovujících požadavkům adepta. To znamená, že je dobré nespokojit se pouze s jednou nabídkou, byť třeba nejbližší, ale zvážení všech pro a proti i na několika dalších hřištích. Protože konkurence je už i v golfu a umožňuje větší šanci si dobře vybrat.

Posledním výsledkem by měl být uvážlivý výběr - toto chci a jsem za to ochoten tolik a tolik zaplatit.

Pakliže se adept dobere uspokojivých odpovědí na tyto všechny otázky, nezbývá než dojet na vybrané hřiště a administrativně vyřídit všechny náležitost včetně finančních transakcí. A k tomu jedno upozornění - sledovat všechny lidi, které tam lze potkat, jak se chovají. Zda zdraví každého i neznámého člověka nejen personál, ale i třeba golfisté, kteří se tam zrovna nachází. Jak se prostě všichni chovají. V kladném případě to svědčí o dobré atmosféře a určitě se tam většina lidí cítí dobře. Není-li tomu tak, měl by adept odjet a hledat jiný "golf course". Na výběr je toho dnes již dost a dost.

Varianta druhá - členství v CMR
Tuto možnost před několika lety uvedla v život Česká golfová federace pro ty, kteří se chtějí rozmyslet a nechtějí se hned vázat na nějaký klub či hřiště. Adept golfového umění se může přihlásit do Centrální mimoklubové registrace, čímž získá registraci ČGF, možnost hrát golf (pakliže již získal "handicap"), účastnit se turnajů a nechávat si zaregistrovat výsledky své hry. Za to platí roční poplatek přímo ČGF.

Jediným mínusem této varianty je, že musí na každém hřišti zaplatit plné "green fee" za hru. Ovšem není vázán pouze a jen na jedno hřiště, což pro golfistu cestovatele má mnohé výhody.

Díky této variantě získáte čas se rozmyslet a hlavně rozkoukat, takže si můžete vše lépe promyslet.

Varianta třetí - nečlenství v golfovém klubu
Tato varianta je sice možná, ale v našich podmínkách dosti obtížná pro každého adepta. Každý klub nebo každé hřiště vyžaduje od hráče jakýmkoliv způsobem potvrzené jeho herních schopností. K čemuž slouží registrace golfisty v ČGF. Tak si mohou kdekoliv na světě ověřit přes internet, jaký má "handicap". Ale ve zdejších podmínkách je brán jako cizinec a na některých hřištích platí vyšší cenu než domorodec - golfista.

Může sice získat díky zkoušce o "Golfové způsobilosti" certifikát, který ale musí vozit na každé hřiště sebou a prokazovat tak své dovednosti. Nemůže se ale zúčastnit žádného turnaje, kde jsou registrovány výsledky hráčů. Ale může chodit hrát s kamarády jen tak.

Je to určitá obrana proti tomu, aby se po hřišti pohybovali lidé, kteří nejen že neumí odpálit míček na větší vzdálenost, ale neznají pravidla a tudíž ani zbla netuší, jak se při hře za určitých situací chovat.

Tato varianta je sice nejméně nákladná, ale naprosto nevhodná.