Pravidla golfu

Přichystali jsme vám malý bonbonek -  naprosto ojedinělá golfová pravidla s ilustracemi Petra Urbana.

Autorem oblíbených pravidel, která právě teď vycházejí v aktualizované verzi pro roky 2012–15, je golfový promotér, rozhodčí a fotograf Dan Ebermann. "Už když jsem sám s golfem začínal, chyběl mi stručný, přehledný a hlavně zábavný zdroj informací nejen o golfu, ale hlavně o jeho pravidlech a etiketě...", říká Dan. Prostě ta oficiální pravidla byla k nečtení, informace roztříštěné a lidová slovesnost tomu dávala vždycky korunu.

Před lety, když Dan začínal jako promotér, pracoval na turnajích pro hráče s HCP 37–54. Jejich nedílnou součástí byl i krátký výklad pravidel před každým turnajem. A těch bylo 20 za sezónu! V hlavě se mu začali řadit historky, nápady a fórky, které z takového povídání dělali chvíle, na které se hráči začali postupně těšit z celého turnaje nejvíc. Nápad na knížku pak přišel sám a nedalo se mu ubránit. Rok ho nosil v hlavě a definitivním impulzem byl kontakt s Petrem Urbanem a jeho velký zájem knížku ilustrovat. Po několika měsících byl text i obrázky na světě a od té doby už potěšily mnoho golfistů, ale i těch, co si tuhle hru ještě prakticky nezkusili.

Více informací na www.zahadnapravidla.cz.
Recenzi najdete zde: Záhadná golfová pravidla, pověry a mýty

Pravidla do roku 2008

Počínaje 1. lednem 2004 přecházejí řídící pravomoce a odpovědnost Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews na R&A Rules Limited.

Tato kniha obsahuje Pravidla golfu, která budou celosvětově platná od 1. ledna 2004. Představuje vyvrcholení čtyřleté práce Royal and Ancient Golf Club of St Andrews a United States Golf Association, které předcházely konzultace s jinými golfovými organizacemi z celého světa.

Pravidla golfu (soubor typu PDF, 1.9 MB)

Přestože bylo zachováno vžité číslování a žádná z provedených změn neovlivní podstatným způsobem hru, představují tato Pravidla nejobsáhlejší revizi Pravidel golfu za posledních dvacet let. Celý text prošel jazykovou revizí a poprvé byla ustavena jasná souvislost mezi etiketou hry a Pravidly samými. Tyto a další podstatné změny jsou shrnuty na stránkách 7-11.

Při zavádění těchto změn měly obě řídící organizace na paměti neustálou potřebu Pravidla vyjasnit, a přitom, kdekoli to bylo možné, zjednodušit. Ačkoli sladit tyto dva cíle není snadné, věříme, že bylo dosaženo rozumné vyváženosti.

Jak R&A, tak USGA se snaží o to, aby respektování a dodržování Pravidel bylo co nejvíce rozšířeno a aby byla zachována celistvost golfu na všech úrovních. S těmito cíli a pro dobro golfu pokračujeme v naší úzké spolupráci.

Na závěr bychom rádi poděkovali za vykonanou práci příslušným výborům, ale také všem těm, kteří nejrůznějšími způsoby a měrou přispěli ke vzniku této revidované verze.

Ian R H Pattinson
Chairman
Rules of Golf Committee
The Royal and Ancient Golf Club of St Andrews

Paul D Caruso Jr
Chairman
Rules of Golf Committee
United States Golf Association