Historie golfu

HISTORIE GOLFU VE SVĚTĚ

Kdy a kde kdo trefil holí cosi, co se válelo na zemi, se dodnes neví. A nikdo to už nevypátrá. Navíc to není podstatné. Byl to někdo z rodu Keltů, Hunů, Římanů nebo Číňanů? Kdo ví.

Je pravdou, že o původ golfové hry se pře několik národů, které soupeřily v různých hrách, vzdáleně podobných golfu, respektive trefovaly se do kulatého předmětu holí. Ať už na suchu nebo na ledě. Ale to stejně nebyl golf.

Za pravlast této hry je uznáváno Skotsko, a to z jednoho prostého důvodu. Také se zde skotští lidé trefovali do čehosi kulatého holí, ale stále to bylo jen odpalování kamsi na cíl. Až někdy ve 14.století došlo k zásadní změně do té doby této jednoduché kratochvíle. Byl přidán další úder a každý hráč či družstvo začalo hrát jedním míčkem. A to je začátek golfu, zcela jednoznačný.

Sice se zpočátku nehrálo na hřišti, jak ho známe v současné podobě, ale třeba ke vchodu do kostela, ovšem už to byla soutěž podobná golfu. Zalíbilo se to mnoha, takže se tomu začalo věnovat čím dál víc lidí. Byli nuceni nalézt útočiště, kde by se oddávali své vášni. Volné místo nalezli na písečném pobřeží moře, které bylo volně přístupné a sloužilo všemu lidu k procházkám. Tím samozřejmě vznikl další problém, jak zabránit případným zraněním? Jednoduše. Každý, kdo se chtěl tomuto „sportu“ věnovat, musel nosit červený kabátec. Díky tomu každý hned věděl, co může od takto oděného člověka očekávat.

O tom, že se tato zábava za chvíli rozmohla do nevídaných rozměrů, svědčí výnos krále Jamese II. z roku 1457, který roztrpčen tím, že se jeho lid poddaný věnuje spíše hře než nácviku lukostřelby důležité pro různé války a bitvy, zakázal hru pod trestem smrti oběšením.

Jenže o půlstoletí později se hra zalíbila natolik jednomu z jeho následníků Jamesi VI. tak, že hru nejen povolil, ale začal se jí sám zabývat. A pak to již šlo ráz na ráz. Sice to byl dosti drahá výstřednost a tak se ji věnovali jen ti bohatší, ale roky i vývoj spěl kupředu mílovými kroky staletími.

V roce 1744 už hra dostala jasný řád - v golfovém klubu Gentlemen Golfers of Leith byla vydána první pravidla golfu, nazvaná Thirtheen Articles, z nichž mnoha de facto platí dodnes. O sto let později, přesněji roku 1848 byla objevena gutta percha, což byl nejzásadnější bod historie golfu. Kaučuk umožnil průmyslovou výrobu levnějších golfových míčků než do té doby drahých kožených vycpaných peřím. To napomohlo dalším lidem začít s golfovou hrou. O padesát let později byl míček z gutta perchy vylepšen omotáním gumové nitě, což mu dalo lepší vlastnosti. Mezitím v roce 1860 byl odehrán první velký golfový turnaj nazvaný British Open, který se pořádá dodnes.

K největšímu rozmachu golfu došlo ke konci 20.století, kdy nastoupila televize a video, které dopomohly lidem vidět golf i v místech, kde se ještě nehrál. Nemalou zásluhu má i trojice skvělých golfistů, Američanů Arnolda Palmera, Jacka Nicklause a Jihoafričana Garyho Playera, jejichž výkony a souboje fascinovaly čím dál víc diváků, kteří se tak přikláněli ke golfu jako plnohodnotnému sportu.

Ke konci století pak přišel další impuls – Američan Tiger Woods, mladý golfista, který se objevil mezi nejlepšími světovými hráči a – přišel, viděl, zvítězil.

Do golfu vstoupila reklama a marketing, v neposlední řadě pak i hotely a cestovní kanceláře. Dnes je golf, průmysl vyrábějící golfové vybavení, výstavba hřišť a golfová turistika celosvětovým fenoménem s razantně stoupající tendenci. Golf zapustil kořeny i v zemích, kde nikdy předtím neměl historické kořeny.

Dnes, počátkem 21.století a nového tisíciletí, je golf již plnohodnotným sportem a jeho obliba stále roste mezi lidmi všech věkových skupin, pohlaví, náboženství i barvy pleti.

HISTORIE GOLFU U NÁS

Historické záznamy hovoří o tom, že již v roce 1898 první golfové odpaly zkoušeli nadšenci v Praze na Císařské louce. Ale golf zapustil kořeny v našich krajinách o šest let později, když v roce 1904 bylo otevřeno první golfové hřiště v Karlových Varech. Nacházelo se v Gejzír parku a mělo devět jamek.

O rok později v roce 1905 došlo ale k velice významné události v Mariánských Lázních. Zde bylo otevřeno golfové hřiště na počest anglického krále Edwarda VII., který v té době jezdil do lázní a miloval golf. Že to byla událost světového významu dokládá i fakt, že v roce 1909 píše o mariánskolázeňském hřišti časopis Golf Illustrated.

O rok později byl uspořádán první oficiální turnaj v českých zemích právě v Karlových Varech.

Nejstarším dodnes působícím klubem je Golf Club Praha v motolské části města. Jeho založení se datuje rokem 1926, o dva roky později byl založen Golfový klub Líšnice nedaleko Prahy a o další dva roky později se otevírá golfové hřiště ve Svratce. Mezitím došlo k prvními českému vydání Pravidel golfu (1929).

V roce 1932 byl založen Golfový svaz ČSR, který je jedním ze zakladatelů, z některých pramenů i původcem myšlenky, založit Evropskou Golfovou Asociaci, známou pod zkratkou EGA, která do dnešních dnů zastřešuje všechny golfové asociace v Evropě.

Na Slovensku v té době byla hřiště v Piešťanech a Tatranské Lomnici.
Po druhé světové válce došlo k utlumení, někde až k zániku golfových klubů a hřišť. Tehdejší vedení státu nepodporovalo tzv. nemasový, spíše individualistický sport.

Na konci roku 1989 dochází ke vzkříšení golfu v Československu. Několik klubů a hřišť láká stále více zájemců a celosvětový golfový boom se tak nevyhýbá ani naši zemi. Dochází k zakládání nových klubů a výstavbě hřišť mimo části republiky spojené s lázeňstvím, které objevují golf. Dokladem toho je v současnosti cca 33.000 registrovaných golfistů v České golfové federaci a z původních osmi hřišť v roce 1990 se dnes Česká republika může pochlubit již 75 golfovými oázami.

I mezi golfisty se začínají objevovat hráči, kteří dokáži již dnes zahrát výborné výsledky i na zahraničních hřištích, a tak navázat na meziválečné úspěchy např. Hanno Tondra. V současnosti bojuje v USA jedna z našich nejlepších hráček Jana Peterková a také mezi muži se již objevují golfisté, kteří dokazují v Evropě úroveň golfu u nás.

Významným oceněním pro český golf je také skutečnost, že po zesnulém prvním prezidentu ČGF panu Hanuši Goldscheiderovi, který byl členem slavného R&A GC of St.Andrews se této pocty dostalo i současnému prezidentu ČGF, panu Milanu Veselému, který se navíc stal členem vedení Evropské Golfové Asociace.

Autor: Ota Doležal, redaktor serveru